Strona Główna > Drogi rowerowe > powrót

Tworóg

Położenie: wzdłuż ul. Powstańców Śląskich
Długość: ok. 300 m
Szerokość: 2,5 m
Mapa: brak

Oznakowanie
Droga rowerowa rozpoczyna się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu, a kończy przy szkole podstawowej. Głównym jej celem jest umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego dojazdu do szkoły. Z drogi tej korzystają także dorośli dojeżdżający np. do Tworoga z Nowej Wsi Tworoskiej. O rozpoczęciu drogi rowerowej z obydwu stron informuje nas znak C-13 "droga dla rowerów" nakazujący rowerzyście jazdę po wytyczonej drodze rowerowej.
Aby umożliwić rowerzystom swobodny przejazd, wydzielono na ul. Powstańców Śląskich specjalnie oznakowany pas dla rowerów, a samą drogę zdefiniowano jako jednokierunkową. Powstała w ten sposób droga rowerowa dwukierunkowa z wydzielonymi pasami ruchu, oddzielona od jezdni szeroką linią ciągłą, która staje się przerywaną w kilku miejscach umożliwiając włączenie się do ruchu rowerowego i dojazdu do posesji. Kierunek jazdy wskazują poziome strzałki, a piktogram roweru na jezdni pełni dodatkową funkcję informacyjną.
Dodatkowo wzdłuż jezdni ustawiono znak B-33/40 ograniczający prędkość do 40 km/h oraz znaki ostrzegawcze: A-17 "dzieci" i A-24 "rowerzyści". Brakuje natomiast znaku B-36 "zakaz zatrzymywania się". Sytuacja taka sprawia, że kierowcy zatrzymują się na jezdni - blokując ruch - i powodują, że samochody wyprzedzające wjeżdżają na drogę rowerową stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla rowerzystów.
Pewny mankament występuje równiez w miejscu przecięcia drogi rowerowej z jezdnią - tuż przy szkole - brakuje oznakowania informującego kierowców samochodów o przejściu dla pieszych i rowerzystów.
Co zmienić
Przede wszystkim należy ustawić znak zakazujący zatrzymywania się wzdłuż ul. Powstańców Śląskich tak aby samochody wyprzedzając pojazdy zaparkowane nie wjeżdżały na drogę rowerową.
Druga zmiana dotyczy znaku D-6 "przejście dla pieszych" przy szkole podstawowej. Jak wynika z załączonej fotografii tuż obok przejścia dla pieszych znajduje się przejazd drogi rowerowej. Należy więc przed obydwoma przejściami z jednej i drugiej strony ustawić znak D-6b "przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów".

Nawierzchnia
Droga rowerowa na ul. Powstańców Śląskich została wyznaczona na istniejącej wcześniej asfaltowej jezdni. Dla rowerzysty asfalt jest jednym z najlepszych materiałów służących do budowy dróg. Jego atutem są:
1. Niskie opory toczenia minimalizujące wysiłek fizyczny,
2. Gładkość, która zwiększa komfort i stabilność poruszania się.
Dalsza analiza jakości nawierzchni i samej budowy drogi rowerowej pokazuje pewne wady, które również przedstawiono na fotografiach zamieszczonych powyżej.
Należą do nich dziury w asfalcie, które trzeba by po prostu załatać oraz bardzo wysoki krawężnik na końcu drogi rowerowej przy szkole.
Inną wadą, która nie odnosi się już precyzyjnie do drogi rowerowej, ale ma z nią ścisły związek to wąski chodnik przy szkole ograniczający pole manewru i przy większej ilości rowerzystów zwiększający możliwość kolizji.
Co zmienić
1. Zakleić istniejące dziury,
2. Obniżyć krawężnik przy szkole.
3. Poszerzyć chodnik przy szkole.

Bezpieczeństwo
Pod kątem bezpieczeństwa powyższa droga rowerowa nie wyklucza kolizji z samochodem tak jak np. w przypadku dróg oddzielonych od jezdni pasem zieleni. Dlatego należałoby poprawić bezpieczeństwo np. poprzez zastąpienie linii ciągłej przerywanym krawężnikiem uniemożliwiającym samochodom swobodny wjazd na drogę rowerową.
W dobry sposób rozwiązano zakończenie drogi rowerowej przy remizie strażackiej kierując ruch rowerowy na boczną małoruchliwą uliczkę.
Drugim jej atutem jest jej szerokość (ok. 2,5 m) i wydzielenie dwóch pasów ruchu.

Rozbudowa
Planując rozbudowę warto zastanowić się nad odcinkiem w kierunku Nowej Wsi Tworoskiej tak aby umożlliwić tamtejszym uczniom bezpieczny dojazd do szkoły, a innym rowerzystom do Tworoga. Wiązałoby się to z poszerzeniem istniejącego przy szkole chodnika i zamienieniu go na ciąg pieszo-rowerowy oraz zmianą organizacji ruchu na skrzyżowaniu przy szkole.
Dobrym rozwiązaniem byłaby także rozbudowa drogi rowerowej od remizy strażackiej do centrum Tworoga.



/do góry/