Strona Główna > Drogi rowerowe > powrót

Radzionków

Położenie: wzdłuż ul. Unii Europejskiej
Długość: ok. 500 m
Szerokość: 2,0 m

Oznakowanie
Ciąg pieszo-rowerowy rozpoczyna się w dwóch miejscach: przy skrzyżowaniu z ul. Długą oraz Szymały. Droga rowerowa powstała razem z nowo wybudowaną drogą ul. Unii Europejskiej i obecnie nie łączy żadnych istotnych miejsc w Radzionkowie. Daje rowerzyście możliwość bezpiecznej podróży przy drodze, która w przyszłości ma pełnić rolę obwodnicy miejskiej.
O rozpoczęciu ciągu pieszo-rowerowego informują nas znaki umieszczone na początku drogi. Rowerzystom i pieszym wyznaczono odrębne pasy.
Co zmienić
Brakuje oznakowania poziomego oraz znaków informujących o zakończeniu ciągu pieszo-rowerowego.

Nawierzchnia
Przy budowie nawierzchni drogi rowerowej zastosowano kostkę betonową fazowaną, która znacznie utrudnia jazdę rowerzyście, ponieważ zwiększa siłę tarcia opony o podłoże. W niektórych miejscach kostka się rozstępuje i w szczelinach zaczyna rosnąć trawa.
Na końcach drogi rowerowej wyłożono kostkę, której zadaniem jest pomoc w zatrzymaniu się oraz zasygnalizowaniu rowerzyście o zbliżającym się skrzyżowaniu.
Odróżniono ciąg przeznaczony dla rowerów kolorem kostki co ułatwia orientację w poruszaniu się zarówno pieszym jak i rowerzystom.
Co zmienić
Należałoby zastąpić istniejącą kostkę betonową warstwą asfaltu o tym samym kolorze, a przed modernizacją usunąć wyrastającą trawę.

Bezpieczeństwo
Ciąg pieszo-rowerowy oddzielono od jezdni pasem zieleni, który pełni rolę separatora oraz przechwytuje część wód opadowych. Rowerzysta jadący takim ciągiem posiada poczucie izolacji od ruchu samochodowego.
Wykonawca zadbał także o specjalne oświetlenie drogi rowerowej, przyczyniając się do bezpiecznej jazdy w nocy.
Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy posiada szerokość 4 m z wydzielonymi odrebnymi pasami - po 2 m każdy - dla rowerzystów i pieszych. Jest to wystarczająca szerokość do wykonywania manewrów mijania i wyprzedzania oraz dająca pieszym komfort w przemieszczaniu się.
W dwóch miejscach drogę rowerową przecinają drogi dojazdowe, których okrawężnikowanie jest zbyt wysokie. Rowerzysta jadący z większą prędkością - głównie od strony ul. Długiej (droga z górki) - czuje nieprzyjemny skok przy najeżdżaniu na krawężnik.
Co zmienić
Należałoby obniżyć istniejące krawężniki.

Rozbudowa
Myśląc o rozbudowie powyższego ciągu pieszo-rowerowego dobrze by było zaplanować odcinek prowadzący do centrum miasta, w kierunku Rojcy, Bytomia oraz na położone blisko targowisko miejskie./do góry/