Strona Główna > Drogi rowerowe > powrót

Miasteczko Śląskie

Położenie: wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908
Długość: ok. 700 m
Szerokość: ok. 2,0 m

Oznakowanie
Droga rowerowa rozpoczyna się przy przystanku autobusowym komunikacji miejskiej położonym przy ul. Woźnickiej, a kończy przy skrzyżowaniu ul. Woźnickiej z ul. ks. F. Wyciślika. O rozpoczęciu ciągu pieszo-rowerowego informują nas znaki umieszczone na początku drogi z obydwu stron. Brak natomiast oznakowania mówiącego o jej końcu. W miejscu gdzie droga rowerowa krzyżuje się z ul. ks. F. Wyciślika ustawiono znak STOP - dla bezpieczeństwa rowerzysty. Na całej swej długości droga jest ciągiem pieszo-rowerowym gdzie ruch zarówno pieszych jak i rowerów odbywa się na całej szerokości drogi.
Co zmienić
Należałoby dodać znaki informujące rowerzystę o kończącym się ciągu pieszo-rowerowym.

Nawierzchnia
Nawierzchnię jaką zastosowano to drobna mieszanina żwiru - obecnie ubita - na której leżą duże kamienie. Być może ich występowanie jest związane z remontem drogi jaki obecnie jest prowadzony (05.05.2006 r.). Na znacznej długości między drogą rowerową a szosą występuje rów odwadniający, który uniemożliwia dostanie się spływającej wody opadowej z jezdni na drogę rowerową. Wraz z modernizacją jezdni rów jest oczyszczany z trawy i pogłębiany. Oprócz zabezpieczenia rowem ciąg pieszo-rowerowy nie posiada własnego systemu odwadniającego, a że jest położony w zagłębieniu sprzyja to powstawaniu kałuż.
Droga rowerowa nie posiada okrawężnikowania co minimalizuje powstawanie przykrawężnikowych strumyków wody opadowej, która wymywałaby nawierzchnię. Sytuacja taka ułatwia natomiast porastanie brzegów drogi trawą co też ma miejsce.
Nawierzchnia jest również pofalowana co utrudnia szybszą jazdę oraz znajdują się w niej rowy powstałe po przejechaniu ciężkiego sprzętu budowlanego.
W połowie drogi występuje pagórek tworzący dodatkowa przeszkodę do pokonania oraz sprzyja powstawaniu u jego podnóża kałuż.
Zastosowanie żwirowej nawierzchni jest błędne z następujących powodów:
- po pierwsze utrudnia jazdę. Siła tarcia jest bardzo duża.
- po drugie, niektóre odłamki kamieni o ostrych krawędziach, mogą przebić oponę i dentkę.
- po trzecie jadąc taką drogą strasznie się kurzy i po chwili mamy nie tylko brudny rower ale także pył w ustach.
- po czwarte na takiej nawierzchni nie można wyrysować w żaden sposób znaków poziomych.
Dobrze natomiast wykonano krawężniki na końcu drogi, które są obniżone i nie stanowią przeszkody przy zjeżdżaniu i wjeżdzaniu na ul. ks. F. Wyciślika. Również rowerzysta jadący od strony przystanku autobusowego nie ma utrudnionego wjazdu na drogę rowerową.
Więcej na temat stosowanych materiałów do budowy nawierzchni drogi rowerowej można przeczytać tutaj
Co zmienić
1. Przede wszystkim należy zmienić nawierzchnię. Dotychczasową wyrównać, utwardzić i położyć asfalt przy czym pas dla rowerów odpowiednio oznakować i wyróżnić kolorem.
2. Należy zniwelować wyniosłości i poszerzyć ciąg do 3m.
3. Wybudować system odprowadzający wodę i nie budować wysokich krawężników oporowych, które powodują, że woda nie ma możliwości odpływu na boki.
4. Wyciąć drzewa rosnące zbyt blisko drogi rowerowej.

Bezpieczeństwo
Pod kątem bezpieczeństwa w znaczeniu kontaktu rowerzysty z samochodami powyższa droga rowerowa jest w miarę dobrze zaplanowana. Odległość między krawędzią jezdni a drogą rowerową waha się w granicach od 2 do 7 metrów. Dodatkowo występujący między jezdnią a drogą rowerową rów jest dodatkową ochroną dla rowerzysty przed najechaniem przez samochód.
Należałoby również zwrócić na konary drzew rosnących zbyt blisko drogi rowerowej, które podczas wietrznej pogody mogłby spaść na rowerzystę.

Rozbudowa
W ujęciu sieciowym istniejąca droga rowerowa mogłaby być elementem drogi łączącej Tarnowskie Góry z Kaletami. Wymagałoby to wybudowania odcinka do Tarnowskich Gór np. w miejscu dawnej trasy kolejki wąskotorowej. Powstałaby wtedy obwodowa droga rowerowa dla Miasteczka Śląskiego, która łączyłaby się z tą planowaną na odcniku Tarnowskie Góry - Jezioro Chechło-Nakło (więcej o tym projekcie można przeczytać tutaj).
Z kolei w kierunku Kalet trzeba by wybudować drogę wzdłuż drogi woj. nr 908 - aby dotrzeć do Miotka i Zielonej lub przez las aby dojechać do centrum./do góry/