Strona Główna > Drogi rowerowe > powrót

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach

Według uzyskanych informacji przez portal trasyrowerowe.pl w najbliższym czasie rozpoczną się prace modernizacyjne chodnika przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach. Modernizacji ma ulec przede wszystkim nawierzchnia, która umożliwi poprowadzenie w tym miejscu ciągu pieszo-rowerowego. Zgodnie z porozumieniem zawartym między Starostwem Powiatowym a Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach prace remontowe prowadzone będą na 500 m odcinku od ul. Słoneczników do Al. Kwiatów.
Poniżej przedstawiono kilka fotografii obrazujących stan chodnika na dzień 11.08.2008 r.

                             

                             

         

14.08.2008 r.
Rozpoczęła się modernizacja chodnika na ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach. Prace zaczęto od zebrania ziemi, trawy i starych korzeni znajdujących się w zieleńcu oddzielającym chodnika od jezdni.

                             

                   

25.08.2008 r.
Zdjęcia z remontu chodnika - 10 dni później.

                             

                             

                             

         

31.10.2008 r.
Zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego po modernizacji.

Wykonano:
- wyrównano nawierzchnię usuwając wystające korzenie drzew,
- zastąpiono starą nawierzchnie nową z kostki betonowej niefazowanej,
- wyszczególniono kolorem czerwonym ciąg dla rowerzystów,
- przycięto przeszkadzające gałęzie drzew i krzewów,
- w przekroju wzdłużnym drogi rowerowej zachowano przy wjazdach do posesji powierzchnię bez spadków (nie występuje efekt falowania),
- ustawiono barierki ochronne przy skarpie.

Braki:
- brak oznakowania pionowego i poziomego,
- nie poprowadzono drogi rowerowej za przystankiem,
- brak barierek ochronnych przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i Słoneczników,
- ciąg przeznaczony dla pieszych jest zbyt wąski,
- kostka betonowa w niektórych miejscach zaczyna się odkształcać,
- inwestycja wygląda jakby była niedokończona.