Strona Główna > Drogi rowerowe > powrót

Planowana droga rowerowa na odcinku
Tarnowskie Góry - Jezioro Chechło-Nakło

Poniżej przedstawiono planowany przebieg drogi rowerowej mającej połączyć Tarnowskie Góry z Jeziorem Chechło-Nakło. Projekt ten realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, które stara się o dotację z Funduszy Europejskich na realizację tejże inwestycji.
Planowana droga rowerowa jest elementem większej sieci, która w założeniu ma nie tylko pokazywać ciekawe elementy przyrodniczo-kulturowe powiatu, ale także umożliwiać bezpieczne poruszanie się rowerem.
Czerwona linia na mapie i na fotografiach wskazuje, którędy będzie przebiegać w/w droga. Natomiast kolorem zielonym zaznaczono przebieg dróg rowerowych jakie planuje się wybudować w późniejszym terminie.

Położenie: wzdłuż ul. Nakielskiej, Częstochowskiej, Mościckiego,
Źródlanej, Siewierskiej, drogi woj. nr 908 (obwodnica), drogi wew. Nadl. Świerklaniec
Długość: ok. 8 270 m
Szerokość: ok. 2,0 - 3,0 m
Nawierzchnia: asfalt

    galeria fotografii

Odcinek I: wzdłuż ul. Częstochowskiej, Mościckiego, Źródlanej i Siewierskiej

                             

                             

                             

                             

                   

                             

         

Odcinek II: wzdłuż ul. Nakielskiej

                   

         

                   

                             

                             

         

Odcinek III: wzdłuż drogi woj. nr 908 (obwodnica) i drogi wew. Nadl. Świerklaniec

                             

                   

                             

                   

                   

         

         

pomysł, projekt i realizacja inwestycji: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
zdjęcia: portal trasyrowerowe.pl

/do góry/